IRIS – představení

Vize / záměr / pozvání do Arboreta

Milí návštěvníci našich stránek, děkujeme za Váš zájem o náš projekt.

Záměrem našich postupně realizovaných snah v MAMZ IRIS je skloubení intuitivního a vědeckého poznání.

IRIS – Miniarboretum a meditační zahrada Kácov

Za zvláště důležitou v současném světě plotů a omezení považujeme volnou návaznost prostoru na okolní krajinu a jeho prostupnost pro lidi i zvířata. S tím souvisí i svoboda v prožívání našeho života.

Výsadbou rostlin dochází ke zvýšení biodiverzity krajiny a k jejímu následnému osídlení faunou. Používáme původní i sbírkové druhy rostlin. Do projektu je začleněna především sbírka bříz a tisů, dále zde najdeme např. jeřabiny, jedlé kaštany, kultivary buků, jedlí, brslenů. Didaktický aspekt arboreta je uplatňován při výsadbě podobných kultivarů blízko sebe, aby byly snadno pozorovatelné jejich často nenápadné rozlišovací znaky. Snažíme se, aby následná údržba zeleně byla co nejméně náročná a respektovala místní podmínky. Kromě záměrně vysazovaných dřevin a bylin se necháme rádi překvapit i leckterými rostlinkami volně se šířícími.

Jednotlivé prvky a rostliny jsou seskupovány do celků navozujících mír, pohodu a harmonii. Základní princip orientace arboreta ke světovým stranám vychází z vlastního vnímání jednotlivých autorů a z místního pozorování přírodních vlivů v rámci dne a roku. Také volně vycházíme z indického učení Vástu šástra – védského rukopisu o architektuře, z čínských tradic a hlavně z našich českých kořenů. Benediktýnské motto Ora et labora – Modli se a pracuj často výstižně kloubí naše aktivity v této lokalitě. Kladen je důraz na zážitkovou praxi smyslů vnitřních i vnějších.

U vstupu Vás uvítá kosatcový záhonek, který lemují vrbové plůtky oddělující jednotlivé odrůdy. Na hranici jara a léta to zde hýří odstíny modro bílých barev. Ze symbolických prvků jsme pro Vás za horkých letních dnů vyskládali kamenná slunce ze stébelnaté ruly, která zároveň slouží jako ohniště. Jejich středy jsou umístěny v poměrech zlatého řezu. Celoročně lákavá je procházka keltským horoskopem, kde poznáte Váš strom i jemu přisuzované vlastnosti. Věříme, že do prostoru brzy přibudou i malé pyramidy a čínský pentagram.

Těšíme se na Vaši návštěvu, za tým arboreta
Šárka Michálková