Základní informace

IRIS – Miniarboretum a meditační zahrada Kácov
Motto:“Prožívat, sdílet, vnímat, učit se, být…“

Lokalizace

Arboretum se nachází v katastru městyse Kácov poblíž hlavní silnice č. 125 Vlašim – Kácov. Území je situováno v polích a přístup k němu umožňuje místní komunikace.

Arboretum - lokalizace

Kácov GPS: 49.7826256N, 15.0177111E
Kontaktní osoba Ing. Šárka Michálková
285 09 Kácov 16
mobil: +420 731 516 046
sarka.zahr@volny.cz
arboretum.iris@volny.cz
Otevírací hodiny Arboretum je volně přístupné po celý rok.
Vstupné Vstup do arboreta je zdarma.

Vize arboreta

  • volná návaznost na okolní krajinu
  • prostupnost pro lidi i zvířata
  • zvýšení bio – diverzity v krajině
  • uskupení jednotlivých prvků a rostlin do tématických celků navozujících klid, pohodu a harmonii
  • popis dřevin, případně umístění citátů, místo pro aktualizované texty
  • meditační zákoutí, zážitková praxe – vůně, dotyk, barva, tvar.., podpora spirituality
  • snaha o nižší náročnost na údržbu
  • použití přírodních materiálů
  • využití symbolických prvků

Arboretum je zaměřeno na didaktickou, vědeckou, sbírkovou, populárně naučnou činnost.

Přírodní podmínky

Arboretum - přírodní podmínky

Arboretum se nachází v kácovské pahorkatině. Z hlediska klimatických podmínek náleží území do mírně teplé klimatické oblasti. Arboretum je lokalizováno ve svahu se severozápadní expozicí v 330 – 350 m n. m. S ohledem na svažitost a expozici jsou v prostoru patrné především rozdílné vláhové a půdní poměry (horní část sušší podmínky, naopak dolní část svahu vlhčí). (Území je tvořeno svahovinami a říčními terasami řeky Sázavy). Tomu odpovídá i geologická skladba podloží, kterou tvoří kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, pararula a ojediněle písky, štěrky. Půdy tvoří kambizem (svahoviny rul). Pozice na svahu nabízí pěkný výhled do krajiny. Působivými okolními dominantami jsou kopce nad řekou – skála Čertovka,vrch s místním názvem „Kopulka“ a Vlachov. Při pohledu na sever uvidíme za řekou historickou budovu kácovského nádraží.