Půdorysný plán

Celkový plán arboreta s výřezem osazovacího plánu

Náhledové obrázky vedou na příslušný soubor v PDF formátu..

arboretum-kompozicni-plan

arboretum-osazovaci-plan