Realizace zahrad

Základní modelace terénu

realizace-zahrad-1

Utváření povrchu budoucího terénu zahrnuje návozy zeminy, vyrovnání plochy či modelaci svahů, umístění kamenných prvků.V této době budujeme hlavní rozvody pro závlahu a osvětlení zahrady.

Příprava půdy

Po hrubé modelaci terénu zahrnuje část detailní úpravy. Na prvním místě je odplevelení herbicidy a poté orba, rytí, rotavátorování a uhrabání povrchu. Současně se přidávají vylepšující substráty či rašelina dle konkrétních požadavků rostlin.

Výsadba rostlin

Výsadba rostlin zahrnuje hloubení jam, výměnu či vylepšení zeminy substráty, hnojivy, zálivku.Před vlastní výsadbou rostliny dle druhu upravujeme zastřižením nadzemní části či kořenů v závislosti na typu výpěstku a zvolené technologii.

Povýsadbové práce

Mezi povýsadbové práce se zahrnuje ukotvení rostlin ke kůlům, obandážování jutou, zakůrování výsadby.

Zakládání trávníků a luk

Dvě hlavní možnosti založení trávníku jsou výsev či pokládka travního koberce. V obou případech záleží na druhové skladbě travin v souvislosti s místními podmínkami.Při zakládání květnatých luk je skladba druhů mnohem bohatší, protože jsou zastoupeny ve většině dvouděložné rostliny. Nástup takto založeného porostu je pomalejší vzhledem k různé době klíčení daných rostlin. Výsev se provádí do jemně zkypřené půdy, osivo se lehce zahrábne a následně se celý povrch uválí. Pokládka travních koberců se provádí do zkypřelého substrátu s následným přitlačením k povrchu. V obou případech je podmínkou úspěchu důkladné předvýsevní herbicidní ošetření, kvalitní substrát, dostatečná závlaha a správná agrotechnologická lhůta.